Patrik Entian | Utdrag ur svenska målarkonstens historia | No 5 - Bergen Kunsthall | mars 2006